Artists

Het Maurice Verbaet Center wil een omvattend project zijn dat gericht is op de bekendmaking van de Belgische naoorlogse kunst. Het wil een nieuw ankerpunt zijn in de Antwerpse, Belgische en Europese artistieke wereld. Het concentreert zich op werk van kunstenaars die geselecteerd worden op basis van plastische affiniteiten en wier talent weliswaar wordt erkend, maar onvoldoende geëxploiteerd wordt en grotere aandacht verdient. De selectie omvat onder meer vrijwel vergeten kunstenaars die het waard zijn om (her)ontdekt te worden, kunstenaars van wie de naam buiten België onbekend is of jonge kunstenaars die gesteund moeten worden.

Het Maurice Verbaet Center werkt nauw samen met bepaalde kunstenaars of rechthebbenden en gaat deze samenwerking aan met het oog op een duurzaam engagement.

 

Paul Van Hoeydonck

Lukas Kurzatkowski

Albert Rubens

Pierre Alechinsky

Gaston Bertrand

Bram Bogart

Jan Burssens

Pol Bury

Hugo Claus

Pawel Czermak

Jo Delahaut

Christian Dotremont

Jan Fabre

Vic Gentils

René Guiette

Walter Leblanc

Michael Matthys

Marc Mendelson

Henri Michaux

Jacques Moeschal

Antoine Mortier

Luc Peire

Jean Rets

Jan Saverys

Tapta

Engelbert Van Anderlecht

Guy Vandenbranden

Serge Vandercam

André Willequet

Maurice Wyckaert