past lectures

De avant-garde in België [najaar 2021]

Van symbolisme tot expressionisme

Het tijdperk van de avant-gardisten was zonder meer explosief!

Op een periode van minder dan tien jaar tijd volgden de stromingen elkaar op: fauvisme, kubisme, futurisme, expressionisme ontstonden maar op enkele jaren van elkaar. Het centrum van die avant-garde was vaak Parijs of de Duitse cultuursteden München en Dresden. Wat kunnen onze Belgen daar tegenover zetten?

In deze lessen worden stromingen voorgesteld, wordt er gewezen op de gelijkenissen en de verschillen met de buitenlandse kunst en worden Belgische kunstenaars in hun internationale context geplaatst. Zo hebben we het over Constantin Meunier, James Ensor, Fernand Khnopff, Rik Wouters en Constant Permeke, maar ook over een hele reeks minder bekende namen. Dit alles levert een uniek portret op van de Belgische kunst aan het begin van de twintigste eeuw. 

Deze lessenreeks vormt het eerste deel van het overzicht van de Belgische avant-garde. In een latere fase (voorjaar 2022) zal David Vergauwen in 5 lessen de periode van futurisme tot surrealisme behandelen.

Door David Vergauwen, i.s.m. Amarant

David Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel en behaalde het doctoraat in de geschiedenis. Voor Amarant werkt hij voornamelijk rond de schilderkunst van het modernisme, opera en de muziekgeschiedenis van de 18de en de 19de eeuw, met een voorkeur voor Belgische muziek.

Sunday 20th of Juni 2021, 11AM – 12PM

Talk by Carl Norac, national poet.

Free Entrance, Reservation is mandatory by e-mail (sibylle@verbaet.com

limited spots available

Hugo Claus – Aan de andere kant van woorden [5.6.2021 – 25.7.2021]

ART OF COURSE !

Vanaf September hervat de Maurice Verbaet Gallery de succesvolle zondagconferenties in samenwerking met Amarant. We zoomen in op een aantal boeiende aspecten van de kunst.

Praktisch:

Data: 13/09/20 – 11/10/20 – 25/10/20 – 22/11/20
Er zijn telkens twee identieke sessies per zondag
10u30: ontvangst met koffie & thee
10u30 – 12u: conferentie (Nederlandstalig / Franstalige conferenties zullen volgen)
of
14u: ontvangst met koffie & thee
14u30 – 16u: conferentie (Nederlandstalig / Franstalige conferenties zullen volgen)

Gratis – aantal plaatsen beperkt (max. 30)
Vooraf inschrijven noodzakelijk: Sibylle@verbaet.com. Gelieve datum conferentie(s) + tijdstip + aantal personen + naam deelnemers mee te delen aub.

Léon Spilliaert – Peter De Smet

De Oostendse schilder Leon Spilliaert is ongetwijfeld één van de meest boeiende Belgische kunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Op een bijzonder persoonlijke wijze wist hij de alledaagse werkelijkheid een fantasmagorisch aura te verlenen, waardoor zijn oeuvre een zekere verwantschap vertoont met dat van symbolisten zoals Odilon Redon. Anderzijds wist hij een soort van existentiële angst weer te geven die doet denken aan het expressionisme en zelfs aan Edvard Munch. In deze voordracht wordt de aandacht vooral gelegd op Spilliaerts verwantschap met zowel het Belgische als internationale symbolisme.

Peter De Smet studeerde naast kunstgeschiedenis en archeologie, ook Oosterse Filologie en behaalde een doctoraat in de Egyptologie. Bij Amarant neemt hij zowel een ruim pakket cursussen over het Oude Egypte, als thematische benaderingen van de 19de-eeuwse kunst voor zijn rekening.

Zondag 11/10/20, 10u30 + 14u

De waarde van kunst – Gwendolina Willems

Waarom gaat die ene Michaël Borremans dubbel zo veel op veiling dan die andere? Hoe kan je de waarde van je kunstwerken doen toenemen? Is een olieverf altijd de beste keuze? Speelt de grootte een rol? Welke betekenis heeft nummer 8 tijdens de veiling?

Gwendolina Willems schrijft op haar eigen blog artexplorer.be en voor theartcouch.be over haar ontdekkingen in het Vlaamse kunstlandschap. Het liefst gaat zij langs bij de kunstenaars in hun studio’s op zoek naar het verhaal achter de werken. Door haar professionele activiteiten in de financiële wereld is zij eveneens gefascineerd door het kruispunt waar kunst en geld elkaar ontmoeten. Ze volgde hierover een aantal opleidingen bij Sotheby’s Institute of Art over de waardering van kunstwerken en kunst als alternatieve investering.

Zondag 25/10/20, 10u30 + 14u

Bestaat vrouwelijke beeldtaal in de actuele kunst? – Inge van Reeth

Een genuanceerde kijk op werk van vrouwelijke kunstenaars

Kan je aan een kunstwerk zien of het gemaakt werd door een man of een vrouw? Bestaat er met andere woorden zoiets als ‘vrouwelijke beeldtaal’? En als dat zo is, wat zijn dan de kenmerken hiervan? En wat is het verschil tussen vrouwelijk en feministisch?
Met die vragen in het achterhoofd bekijken we werk van enkele hedendaagse kunstenaars als Kiki Smith, Sophie Calle, Mona Hatoum, Hannah Wilke en Janine Antoni. Het beloven boeiende ontmoetingen te worden met krachtige vrouwen die elk een geheel eigen invulling geven aan het begrip ‘vrouwelijke beeldtaal’. 

Inge Van Reeth studeerde geschiedenis, culturele studies en kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Ze specialiseerde zich in iconografie en hedendaagse kunst. Momenteel werkt ze als docent Kunst- en Cultuurbemiddeling aan de Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen) en free-lance bij De Derde Verdieping, een adviesbureau voor musea en publiek.

Zondag 22/11/20, 10u30 + 14u

Modernisme aan de Schelde – David Vergauwen

De Antwerpse avant-garde van de jaren 1920

Na de donkere bezettingsjaren duurde het niet lang vooraleer Antwerpen weer een toonaangevend artistiek centrum werd, althans voor een groep van avant-gardisten die zich in de marge van het kunstgebeuren een eigen weg baanden doorheen het puin van hun voorgangers. Velen hadden tijdens de bezetting Antwerpen verlaten en streken terug neer in Antwerpen, vol van nieuwe ideeën, opgedaan in Parijs of Nederland.

Deze voordracht vertelt het verhaal van zij die gingen en weer terugkeerden, zoals Marthe Donas en Georges Vantongerloo, van zij die bleven en nooit vertrokken, zoals Jozef Peeters en Prosper De Troyer en van zij die verdwenen en van ons heen gingen, zoals Jules Schmalzigaug. Dit is het dramatisch relaas van een jonge generatie Antwerpenaren op zoek naar zichzelf in een tijdperk van onzekerheid.

David Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel en behaalde het doctoraat in de geschiedenis. Voor Amarant werkt hij voornamelijk rond de schilderkunst van het modernisme, opera en de muziekgeschiedenis van de 18de en de 19de eeuw, met een voorkeur voor Belgische muziek.

Zondag 17/11/19, 10u30 – Black & white 
door David Vergauwen

Vanwaar die obsessie binnen het modernisme voor zwart en wit? We houden ervan dat onze interieurs hedendaags, strak en koel ogen, tijdloos en elegant, minimalistisch en sober. In deze conferentie wordt het verhaal verteld over black & white vanuit het standpunt van de klassieke avant-garde aan het begin van de twintigste eeuw. Voor kunstenaars als Mondriaan en Malevitsj was het de oorsprong van alles en het begin van iets nieuws. Het was het begin en het einde en niet los te zien van de revolutie die hun schilderkunst zou betekenen. Zwart/wit stond mee aan de wieg van de moderne kunst.

David Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel en behaalde het doctoraat in de geschiedenis. Voor Amarant werkt hij voornamelijk rond de schilderkunst van het modernisme, opera en de muziekgeschiedenis van de 18de en de 19de eeuw, met een voorkeur voor Belgische muziek.

Zondag 05/01/20, 10u30 – Abstractie
door David Vergauwen
 
Wat bedoelen we eigenlijk wanneer we een kunstwerk ‘abstract’ noemen? Is het een leegte die moet gevuld worden? Betekent het iets of zijn het kunstwerken waar we best onze eigen fantasie op botvieren? Ondanks het feit dat de ontdekking van de abstracte schilderkunst al meer dan honderd jaar achter ons ligt, blijkt het begrip voor buitenstaanders en zelfs voor kenners en liefhebbers nog steeds heel wat problemen op te roepen. In deze conferentie zoeken we uit wat abstractie in de schilderkunst heel precies is, waar het vandaan komt, wat het doel was en vooral hoe we ermee horen om te gaan. 
Het biedt een gelegenheid om te bezinnen over het concept ‘abstractie’.

Zondag 15/03/20 10u30 – De waarde van kunst
door Gwendolina Willems
 
Waarom gaat die ene Michaël Borremans dubbel zo veel op veiling dan die andere?
Hoe kan je de waarde van je kunstwerken doen toenemen?
Is een olieverf altijd de beste keuze? Speelt de grootte een rol?
Welke betekenis heeft nummer 8 tijdens de veiling?
 
Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen?
Kom luisteren naar de lezing: de waarde van kunst!
 
Gwendolina Willems schrijft op haar eigen blog artexplorer.be en voor theartcouch.beover haar ontdekkingen in het Vlaamse kunstlandschap. Het liefst gaat zij langs bij de kunstenaars in hun studio’s op zoek naar het verhaal achter de werken. Door haar professionele activiteiten in de financiële wereld is zij eveneens gefascineerd door het kruispunt waar kunst en geld elkaar ontmoeten. Ze volgde hierover en over de waardering van kunstwerken en kunst als alternatieve investering een aantal opleidingen bij Sotheby’s Institute of Art.