Editions

BOOKS

 

 

 

 

 

 

MOVIES

Deze door het Maurice Verbaet Center geproduceerde films die verschillen in lengte, zijn gewijd aan Belgische persoonlijkheden die sinds de Tweede Wereldoorlog een bijdrage hebben geleverd aan de geschiedenis van de Belgische kunst. Er wordt gekozen voor een didactische en ludieke benadering om de kloof te dichten die al te vaak gaapt tussen kunst en het publiek, een kloof die des te groter is als het moderne of hedendaagse kunst betreft. Elke film is een nieuwe creatie gebaseerd op ontmoetingen aangevuld met verschillende soorten documenten, om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van diegenen die bijgedragen hebben aan de vorming van het Belgische artistieke erfgoed.