Guided Tours

RONDLEIDINGEN / GUIDED TOURS

Ontdek het Maurice Verbaet Center met een professionele gids. De gids vertelt u niet alleen het boeiende verhaal achter de ‘caroline&mauriceverbaetcollection’ maar laat u vooral anders kijken naar de Belgische naoorlogse kunst aan de hand van de huidige collectiepresentatie, zodat uw bezoek bijblijft en een verrassende én verrijkende ervaring wordt!

Gidsbeurten mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Duurtijd +/- 1 u.

Aanvraag per mail: sylvie@verbaet.com

Vermelding van gewenste datum en aanvangsuur + aantal gidsen.

Aanvragen graag min. 3 weken voor datum.

Finaal aantal gidsen 10 dagen voor datum te bevestigen en betalen.

Tarieven:

  • Groepsbezoek t.e.m. max. 16 pers./groep dagtarief buiten de opening: € 135/groep bezoek tussen 10 en 17 uur (aanvangsuur)
  • Groepsbezoek met gids t.e.m. 16 pers./groep dagtarief tijdens de opening: € 120/groep tijdens de openingstijden (vr., za. en zo. van 13-16.30 u. Laatste gidsbeurt met aanvang om 16.30 uur)
  • Groepsbezoek met gids t.e.m. 16 pers./groep avondtarief: € 150/groep vanaf 18 uur tot laatste bezoek met aanvang om 20 uur
  • Groepsbezoek met gids meer dan 16 personen: tweede gids verplicht. Tweede gids aan € 120/gids.

Betaling vooraf per overschrijving.

Gidsbeurten voor ‘SOFT’: zie www.momu.be

 

GUIDED TOURS

Discover the Maurice Verbaet Center with a professional guide. The guide will not only tell you the fascinating story behind the ‘caroline&mauriceverbaetcollection’, but will make you look differently at Belgian Post War Art. Thanks to the current collection your visit will be an unforgettable and enriching experience!
Tours are possible in Dutch, French, English or German.

The tours last +/- 1 hour.

Request via email: sylvie@verbaet.com

State your requested date and time + the number of guides.

Requests 3 weeks in advance, please.

Final number of guides need to be paid and confirmed 10 days in advance.

Prices:

  • Group visit up to 16 people/ day rate groups outside of opening hours: €135/group visit between 10h and 17h (time of arrival).
  • Group visit with guide up to 16 people/ group day rate during opening hours: €120/group during opening hours (Fri, Sat, Sun from 13h-16h30) Last guided tour  starts at 16h30.
  • Group visit with guide up to 16 people./ evening rate: €150/group from 18h until last visit starting at 20h.
  • Group visit with guide for more than 16 people: second guide mandatory.
    Second guide at €120/guide.

Payment in advance via credit transfer.

Guided tours for ‘SOFT’. Visit www.momu.be