lectures

Lezingen Maurice Verbaet Gallery 2022

 

DE AVANT-GARDE IN BELGIË, VAN FUTURISME TOT SURREALISME

In dit overzicht van het Belgische modernisme staat de veranderde maatschappij van het interbellum centraal. Net als elders in Europa werd een terugkeer naar de orde gepredikt, waarbij de Belgische kunst een middenpositie innam tussen twee culturele reuzen: Frankrijk, met het dadaïsme en het surrealisme en Duitsland, met haar zakelijke stromingen. Het constructivisme kwam dan weer uit Nederland en het futurisme uit Italië. Voornaam is ook de doorbraak van de vroegste abstracte kunst in België.

Elke les behandelt een stroming in haar internationale context en gaat in op de kunstenaars ervan. Daarbij kunnen we niet voorbij aan de grote namen, zoals de futurist Jules Schmalzigaug, de pionier van de abstracte Victor Servranckx, de constructivist Georges Van Tongerloo en de surrealist René Magritte. Toch komen ook wat minder bekende kunstenaars aan bod, zoals de dadaïst Mesens en de kunstenaars van het Waalse Nervia.

 

De data zijn:

16/01/22

20/02/22

20/03/22

24/04/22

22/05/22

 

Programma:

10u15: ontvangst
10u30 – 12u: conferentie 

 

Deze lessenreeks vormt het tweede deel van het overzicht van de Belgische avant-garde.

Door David Vergauwen, i.s.m. Amarant

David Vergauwen studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel en behaalde het doctoraat in de geschiedenis. Voor Amarant werkt hij voornamelijk rond de schilderkunst van het modernisme, opera en de muziekgeschiedenis van de 18de en de 19de eeuw, met een voorkeur voor Belgische muziek.

Info & inschrijvingen: sibylle@verbaet.com