Bram Bogart [1921-2012]

Bram Bogaert

De artistieke zoektocht van Bogart begon in 1939. Hij verliet Nederland en verbleef een tijd in het zuiden van Frankrijk. Van 1951 tot 1959 werkte hij in Parijs. In zijn werk duiken abstracte tekens op uit pasteuze verflagen, een weelderige picturale massa met vernuftig georkestreerde tonaliteiten. De materie wordt almaar belangrijker en domineert uiteindelijk de compositie. De kleuren worden feller en spelen met sterke contrasten. Deze schilderkunst bestaat uit louter materie, kleur en teken. Van 1960 tot 1963 woonde hij zowel in Brussel, Rome als Parijs en vestigde zich daarna definitief in België. In 1969 verwierf hij de Belgische nationaliteit.