Jacques Moeschal [1913-2004]

Etude pour un monument (Studie voor een monument), s.d., gepatineerd brons, 53 x 20 x 20 cm

Moeschal studeerde architectuur aan de Academie voor Schone Kunsten van Brussel en volgde daarna een opleiding tot beeldhouwer. Met een resoluut moderne benadering van de wereld in verandering, inspireerde hij zich voor zijn persoonlijke creaties op bronnen uit het verleden (prehistorie, Egypte, middeleeuwen). Hij concentreerde zich vooral op monumentale sculpturen en op de integratie van kunstwerken in de openbare ruimte. Hij volgde met interesse de ontwikkelingen van de wetenschap en de technische mogelijkheden die nieuwe materialen boden. Hij werkte in beton, aluminium of cortenstaal die bijzonder geschikt waren voor zijn uitgezuiverde en ritmische vormen. Hij werkte nauw samen met ingenieurs en verlegde vaak technische grenzen. De symbolisch geladen sculpturen van Moeschal rijzen op als tekens op emblematische plaatsen waar ze een dialoog aangaan met de ruimte.